Praktijkinfo

“Al het echte leven is ontmoeten”

– Martin Buber –

Tarieven

Mocht je de afspraak willen annuleren, kan dit kosteloos binnen 24 uur voor de geplande afspraak, liefst per e-mail. Bij latere afzegging of het niet nakomen van de afspraak wordt het tarief van het consult volledig in rekening gebracht.

Toeslag

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

NB: Praktijk Jouw Unieke Roots behoudt zich het recht tariefwijzigingen door te voeren.

Lidmaatschappen en Registraties

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Professionals in Social Work (BPSW), bij de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en bij de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW).
Als verpleegkundige sta ik geregistreerd in het Register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

BIG Registratienummer 49032950130
BPSW Lidnummer 611430
V&VN Lidnummer 704294
VCW Lidnummer 34207
KvK-nummer 88602672