Hoe gaan we te werk?

Werkwijze

“Tussen stimulus en respons is er ruimte. In die ruimte ligt onze kracht om onze reactie te kiezen. In onze reactie ligt onze groei en onze vrijheid.”

– Victor E. Frankl –

Leven in verbinding, dát is in een notendop de kern van de contextuele benadering:
wederkerige betrokkenheid geeft levensvatbare roots!

– ICB –

Verkennen

van jouw unieke roots

Het eerste gesprek is de intake, waarin we elkaar gaan leren kennen, met als belangrijkste basis dat jij je veilig voelt om jouw verhaal te kunnen delen.
Samen maken we een gezinstekening (genogram) over drie generaties. Dit is een schematische weergave van jouw gezin van herkomst, met de vorige en volgende generatie. Aan de hand van dit genogram brengen we in beeld wat jouw hulpvraag is: je zorgen en moeite, maar ook je (onbewuste) verlangens. We onderzoeken dan samen of ik daarin kan bieden wat jij nodig hebt.

Bewerken

van de verbinding met jouw unieke roots

Na de verkennende fase gaan we dieper op jouw hulpvraag in. Samen staan we stil bij factoren die gezorgd hebben voor geschaad vertrouwen in jouw persoonlijke relaties. Niet om op zoek te gaan naar schuldigen, maar om patronen van pijn en tekort te achterhalen die (soms onbewust) zijn doorgegeven van de ene op de andere generatie en hoe deze van invloed zijn op jouw leven. Soms kan het lastig zijn iets onder woorden te brengen. Wat vaak helpt is het gebruik van poppetjes (Duplo) en ander materiaal om relaties zichtbaar te maken. Dat geeft op een veilige manier ruimte voor jouw groei en ontwikkeling. 

Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt voor herstel van vertrouwen in jouw relaties. Zijn er stapjes te zetten? Wat is voor jou haalbaar? Hierin volgen we jouw tempo. Tussentijds zullen we regelmatig evalueren om te bezien of we nog op het juiste spoor zitten.

Versterken

van de verbinding met jouw unieke roots

Samen evalueren we in deze afrondende fase het proces en staan we stil bij wat je je eigen hebt kunnen maken en wat je nodig hebt dit ook in de toekomst vast te kunnen blijven houden.

Mijn benadering

In mijn werkwijze ben ik meerzijdig partijdig, dat wil zeggen dat ik in mijn benadering altijd rekening zal houden met de mensen met wie jij verbonden bent, ook al zijn ze afwezig.
Mijn Inspiratiebron is onze Schepper, de Oorsprong van wederkerige relaties (horizontaal en verticaal)

Van daaruit sta ik ook open voor mensen met een andere overtuiging. Wie jij ook bent en wat jouw achtergrond ook is.

Een vervolg?

Soms zijn slechts een paar gesprekken nodig, maar soms is meer nodig. Het uitgangspunt is altijd dat jij weer zelfstandig verder kunt.
De mogelijkheid bestaat dat naast individuele gesprekken ook gesprekken plaatsvinden met familie of belangrijke anderen. Samen kunnen we bezien of dit nodig/wenselijk is.